Databázové systémy 1

Série kursů z databázových systémů seznamuje posluchače s problematikou relačních databázových systémů. U posluchačů se nepředpokládají žádné předchozí zkušenosti s databázovými systémy.

Seznam přednášek

 1. Úvod do databázových systémů (slajdy)
 2. Relační model dat (slajdy)
 3. Základní relační operace (slajdy)
 4. Přirozené spojení (slajdy)
 5. Ostatní typy spojení (slajdy)
 6. Pohledy, rozšíření, slučování a rozdělování (slajdy)
 7. Agregace, sumarizace, vnořené dotazy (slajdy)
 8. Relační dělení (probráno na tabuli)
 9. Integritní omezení (slajdy)
 10. Transakční zpracování dat (proběhlo v rámci cvičení)
 11. Funkční závislosti (slajdy)
 12. Úvod do teorie normalizace (slajdy)