Linux: Příručka českého uživatele

Základní informace o knize

Vilém Vychodil. Linux: Příručka českého uživatele
ISBN 80-7226-333-1, Computer Press 2003, Brno
[Titulní stránka] Kniha je určena začínajícím i pokročilým uživatelům systému GNU/Linux, kteří se chtějí naučit základům uživatelské práce v systému. Kniha se nevěnuje ovládání systému na úrovni grafického rozhraní, ale naopak klade důraz na aspekty tradičního stylu práce s příkazovým interpretem v textovém režimu, dále na koncepci souborového systému, správu procesů, efektivní práci v síťovém rozhraní, spouštění vzdálených aplikací a podobně. Po přečtení knihy by měl být uživatel schopen obstojně pracovat v sytému a to i na pokročilejší úrovni, to jest na úrovni vytváření skriptů či například proudové editace dat. Pro ukázku nahlédněte na přiloženou kapitolu, případně si můžete přečíst komentář na zadní straně knížky.

Opravené chyby

Zde si můžete stáhnout opravy k prvnímu vydání, stav ke dni 11/06/2003.

Další nalezené chyby a připomínky mi prosím zašlete na adresu <vilem.vychodil@upol.cz>.