Paradigmata programování IV

Kurs: Paradigmata programování IV
Přednášející: Vilém Vychodil
Cvičící: RNDr. Arnošt Večerka

Druhá polovina letního semestru kursu paradigmat programování IV je věnována problematice logického programování. Na přednáškách jsou studenti seznámeni s teoretickými základy a praktickými aspekty logického programování. Cvičení z tohoto předmětu má praktický charakter a je věnováno základům programování v jazyku PROLOG. Obsah tohoto půlsemestrálního kursu se částečně prolíná s problematikami rozebíranými v kursu matematické logiky.

Základní informace

Na přednášce se probírají teoretické partie z logického programování. Jednotlivá cvičení jsou praktického rázu, jejich účelem je naučit studenty základům logického programování a jazyka PROLOG. Cvičení trvají 90 minut a jsou rozdělena do dvou skupin. Pro bližší informace viz rozvrh hodin ve STAGu. K dispozici jsou on-line materiály ke cvičením.

Dostupné interprety jazyka PROLOG

Na cvičení budeme používat interpret SWI-Prolog. Jedná se o interpret, který je šířen pod licencí GNU GPL a je dostupný pro všechny základní platformy. Další vynikající interpret PROLOGu je GNU Prolog, který lze získat z libovolného archivu GNU. Jednotlivé interprety PROLOGu se mohou v jemných detailech lišit, proto vřele doporučuji používat výše uvedený SWI-Prolog.

Závazná literatura

Následující kniha je dostupná v elektronické a pro studenty je závazná v rozsahu její první části (strany 1--98).

[NM00] Nilson, U. -- Maluszynski, J. Logic, programming and Prolog.
volně přístupné pro osobní použití, http://www.ida.liu.se/~ulfni/lpp, 2000.

Další studijní materiály

Následující seznam obsahuje běžně dostupné tituly, které pokrývají teorii logického programování i programování v PROLOGu.

[Br01] Bratko, I. PROLOG Programming for Artificial Intelligence.
Addison Wesley, 2001 (third edition).
[Ji91] Jirků P. a kol. Programování v jazyku Prolog.
SNTL, Praha, 1991.
[Ll87] Lloyd, J. W. Foundations of Logic Programming.
Springer-Verlag, New York, 1987 (second edition).
[Ma97] Mařík, V. -- Stěpánková, O. -- Lažanský, J. a kol. Umělá inteligence (2).
kapitola Programovací prostředky pro UI (Stěpánková, O. a Csontó, J.), Academia, Praha, 1997.
[NS97] Nerode, A. -- Shore, A. R. Logic for Applications.
Springer-Verlag, New York, 1997 (second edition).
[SS86] Shapiro, E. -- Sterling, S. The Art of Prolog.
The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1986.