Matematická logika

Kurs: Matematická logika
Přednášející: Vilém Vychodil
Cvičící: Vilém Vychodil

V jednosemestrálním kursu Matematická logika jsou přednášeny partie z klasické matematické logiky. Během jednoho semestru jsou studenti seznámeni se základy výrokovépredikátové logiky. Na probranou látku volně navazují další kursy v magisterské etapě studia.

Základní informace

Přednáška a cvičení probíhají v letním semestru každou středu od 13:15 hodin na učebně 401. Zkouška je ústní, zápočet je písemnou formou, pro započtení je potřeba alespoň jednu písemku napsat nad 80%.

Studijní materiály

Na našem knižním trhu se za poslední roky objevilo několik knih zasluhujících pozornost, jedná se zejména o knihy [So01], [Šv02]. Knihu od Antonína Sochora je možné získat i v elektronické podobě (jedná se zřejmě o částečně rozpracovaný rukopis). Pro samostudium je dále vhodná velmi pěkně zpracovaná kniha od E. Mendelsona. Dále je možné využívat slajdy a poznámky od Prof. Bělohlávka (zde je i sylabus kursu) a dále dodatečné materiály ke cvičením.

[Me97] Mendelson, E. Introduction to Mathematical Logic.
Capman & Hall, 2–6 Boundary Row, London SE1 8HN, UK, 1997 (fourth edition).
[NS97] Nerode, A. -- Shore, A. R. Logic for Applications.
Springer-Verlag, New York, 1997 (second edition).
[So01] Sochor, A. Klasická matematická logika.
Nakladatelství Karolinum, Praha, 2001.
[Šv02] Švejdar, V. Logika: neúplnost, složitost a nutnost.
Academia, Praha, 2002.